ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Καινοτομία και λειτουργικότητα, συνέπεια, αξιοπιστία και ανανέωση είναι αξίες που μας χαρακτηρίζουν.

Η επιχείρηση Τακούδης Σπ. Θεοφάνης με διακριτικό τίτλο “TAKOUDIS WATER TECHNOLOGIES” ιδρύθηκε το 1989 ως ατομική επιχείρηση με έδρα αρχικά τη Θεσσαλονίκη και αργότερα τη Λάρισα. Λειτουργεί σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη πόλη της Λάρισας. Το άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της σε συνδυασμό με τους επιστημονικούς συνεργάτες της προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας.

Η επιχείρηση Τακούδης Σπ. Θεοφάνης με διακριτικό τίτλο “TAKOUDIS WATER TECHNOLOGIES” ιδρύθηκε το 1989 ως ατομική επιχείρηση με έδρα αρχικά τη Θεσσαλονίκη και αργότερα τη Λάρισα. Λειτουργεί σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη πόλη της Λάρισας. Το άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της σε συνδυασμό με τους επιστημονικούς συνεργάτες της προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας.

ΥΔΩΡ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΠΡΑΣΙΝΟ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΟΔΟΠΟΙΪΑ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΥΔΩΡ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΠΡΑΣΙΝΟ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΟΔΟΠΟΙΪΑ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΥΔΩΡ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΠΡΑΣΙΝΟ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΟΔΟΠΟΙΪΑ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΥΔΩΡ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΠΡΑΣΙΝΟ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΟΔΟΠΟΙΪΑ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΥΔΩΡ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΠΡΑΣΙΝΟ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια. ΟΔΟΠΟΙΪΑ Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πισίνων. Αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε το στοιχείο του νερού και να διαχειριζόμαστε μεγάλα έργα με βάση το νερό. όπως υδροδοτήσεις και συντριβάνια.